Syöpä ja matkustus, matkustajavakuutus

Syöpä ja matkustus, sekä matkustajavakuutus

by Anna

Syöpä ja matkustus on täysin mahdollinen yhdistelmä. Hyvä matkustajavakuutus tarvitaan aina

Syöpä ja matkustus, sekä matkustajavakuutus. Kun Teppo sairastui vuonna 2015 keuhkosyöpään, yksi diagnoosin jälkeisistä kysymyksistä oli, miten käy matkustamisen. Kun ihmiseltä poistetaan koko vasen keuhko, eli kaikki kolme lohkoa, oli pelkona että lentäminen olisi päättynyt siihen.

Leikkauksen jälkeen lentäminen onneksi onnistui edelleen ongelmitta ja matkustelu on voinut jatkua. Syöpä ei tässä vaiheessa rajoita matkojen tekoa olennaisesti, mutta on selvää, että se taustalla vaikuttaa kaikkeen.

Syöpäsairauksia on satoja erilaisia ja jokaisen potilaan tilanne on yksilöllinen. Tämä kirjoitus kertoo, miten syöpä ja matkustus on onnistunut Tepon kohdalla.

Syöpä ja matkustus

Tiedustellessani mitä ihmiset haluavat tietää aiheesta ”Parantumaton syöpä ja matkustus”, sain yli sata kysymystä. Jaoin kysymykset aihepiirin mukaan ja vastaan niihin kolmessa osassa:

Ensimmäisessä tekstissä käydään läpi aihetta syöpä ja matkustajavakuutus ja vakuutuksen korvauskäytäntöjä silloin, kun kyseessä on parantumaton syöpä, eli vakuutusyhtiöiden termein krooninen, eli pitkäaikainen sairaus. Keskityn matkasairauteen ja olemassa olevan sairauden pahenemiseen, sillä matkatapaturma on aina tapaturma, oli vakuutettu ennestään kipeä tai ei. Teksti sopii oikein hyvin myös ”terveelle” ihmiselle luettavaksi, oikeastaan tekisi mieli sanoa, että juuri ”terveen” kannattaakin tämä lukea, sillä harva meistä oikeasti miettii, minkä riskin ottaa lähtiessään lomalle, jos vaikka on potenut sydämen rytmihäiriöitä, tai astmaa aikaisemmin. Vaikka itse tuntisi olevansa elämänsä kunnossa, niin vakuutusyhtiö voi olla aivan toista mieltä.

Toisen kirjoituksen aiheena ovat syöpä, matkustus ja käytännön asiat, kuten lentojen pituus, matkakohteiden valinta, lääkkeiden vienti ulkomaille ja se mitä papereita kannattaa olla mukana. Yritän kertoa myös sellaisista asioista, joita ei ennen kokenut ongelmaksi tai ottanut huomioon, mutta jotka nyt rajoittavat valintoja.

Kolmanteen osaan olen kerännyt ne kysymykset, jotka liittyvät parantumattomasti sairaana matkustamisen fiilikseen, motiiveihin ja yleisesti tunnepuoleen.

Matkustajavakuutus | Ehdot eivät ole todellakaan selviä ihmisille

Matkustajavakuutus on tarkoitettu pelastamaan matkustaja pulasta silloin, kun äkillinen sairaus iskee tai tapaturma sattuu matkalla ja auttaa matkailija takaisin oman terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. Korvauspiiri on rajoitettu, sillä matkustajavakuutuksen tarkoitus ei ole toimia sairauskuluvakuutuksena.

Iltapäivälehdet nostavat tasaisesti lööppeihin matkalla sairastuneita ihmisiä, joita vakuutusyhtiö ei olekaan kuljettanut pillit päällä ambulanssikoneella Suomeen. Lehti ei varmasti tiedä kuin osan totuudesta ja vakuutusyhtiöt eivät ymmärrettävästi kommentoi mitään, joten juttujen anti jää lähinnä omaisten tunteenpurkauksiksi ja matkatoimiston päällikön pahoitteluiksi.

Juttujen kommenteista havaitsee, että ihmisillä on melkoinen lapsenusko siihen, mitä matkustajavakuutus kattaa. Matkailijat olettavat tulevansa hoidetuksi ulkomailla vähintäänkin samoin kuin Suomessa, mutta mielellään tietenkin vielä paremmin. Matkustajavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan korvattava välttämätön lääketieteellinen hoito ei ole sama kuin kallein ja paras hoito, vaan sen tarkoitus on pyrkiä turvaamaan lääketieteellisesti riittävä ja asianmukainen hoito.

Vaikeuksia ihmisillä on myös erottaa toisistaan matkasairaus, olemassa olevan sairauden paheneminen ja matkatapaturma.

Matkustajavakuutus | Mikä on matkasairaus?

Matkasairaus on matkalla alkanut sairaus. Matkasairaus on siis lääkärin hoitoa vaatinut odottamaton ja äkillinen sairaus, jossa selviä sairausoireita tai ensioireita on ilmennyt matkan aikana, tai joka yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkunsa matkalla.

Ei ole olemassa mitään listaa, jolta voisi tarkistaa onko kyseessä matkasairaus. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että tällaisia korvattavia ovat esim. turistiripuli, korvatulehdus, ylähengitystieinfektio, mahahaava, auringonpistos, loistartunta, keuhkokuume, aivoverenkierron äkilliset häiriöt, äkilliset laskimotukokset ja -tulehdukset, haavaisen paksusuolentulehduksen paheneminen, allergiaan liittyvät yllättävät sairauskohtaukset, äkillinen iskiasoireyhtymä ym. (Lähde: Duodecim ja vakuutusyhtiöiden esitteet)

Matkustajavakuutus | Mikä on olemassa oleva sairaus?

Olemassa oleva sairaus on krooninen, eli pitkäaikainen sairaus joka vakuutetulla on ollut ennen matkalle lähtöä. Kroonisesti sairaan ihmisen sairauden odottamaton ja äkillinen paheneminen matkalla ei ole matkasairaus.

Edelleenkään ei ole olemassa mitään taulukkoa, josta asiaa voisi tarkemmin tutkia, mutta karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että tiedossa olleen syövän tai muun pahanlaatuisen sairauden eteneminen tai komplikaatioiden ilmaantuminen matkalla ei ole matkasairaus. Muita sairauksia, jotka eivät ole matkasairauksia ovat esim. diabeteksen pitkäaikaiskomplikaatiot, nivelreuman, nivelrikon tai muiden tukirangan sairauksien oireiden paheneminen, pitkäaikaisen ihosairauden paheneminen tai esim. jo matkalle lähtiessä mielenhäiriössä olleen henkilön hoidon tarve. (Lähde: Duodecim, Vakuutus ja rahoitusneuvonta)

Matkasairautena ei myöskään korvata tilannetta jossa matkustaja unohtaa tai hukkaa lääkkeensä ja joutuu siksi käymään lääkärissä.

Rajanveto matkasairauden ja jo ennen matkaa olleen sairauden välillä on useasti hyvin vaikeaa. Lääkärilehti mainitsee esimerkinomaisesti mm. sydämen vajaatoiminnan pahenemisen, diabeteksen hoitotasapainon häiriöt, astman ja erilaiset keuhkoja ahtauttavat taudit.

Miten matkavakuutus suhtautuu tilanteeseen, jossa kroonisesti sairaan vointi yllättäen heikkenee reissussa?

Ennen matkaa olemassa olleen sairauden osalta vakuutukset korvaavat välttämätöntä ja ensiapuluonteista hoitoa rajoitetusti siinä tapauksessa, että sairaus pahenee matkalla äkillisesti ja muutos ei ole ollut ennen matkaa odotettavissa. Korvaus on liki aina rajattu matkakohteessa enintään 7-10 päivän ajaksi.

Muita korvauksia, kuten kuljetusta Suomeen, ennenaikaista matkalta paluuta, matkan keskeytymiskuluja tai matkan pidentymisestä aiheutuneita lisäkustannuksia ei korvata.

Esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan pahenemisen yhteydessä akuutti, ensiavun luonteinen hoito matkalla usein korvataan, mutta perussairauden vaatima uusi tasapainotus ja hoito kotimaassa eivät enää sisälly matkasairauden käsitteeseen. Vaikka sepelvaltiomotaudin äkilliset komplikaatiot ovatkin yleensä matkasairautena korvattavia, ei esimerkiksi ohitusleikkausta korvata, koska se on katsottava aikaisemmin alkaneen perustaudin, ei matkasairauden hoidoksi. – Lähde: Duodecim

Useissa vakuutuksissa sairauden odottamattomana ja äkillisenä pahenemisena ei korvata myöskään sellaisen sairauden pahenemista, jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken matkalle lähdettäessä. Jos siis matkustajalle on annettu Suomessa leikkausaika ja hän lähtee ulkomaille, oireilee siellä ja joutuu sairaalaan, ei matkavakuutus korvaa mitään.

Matkavakuutus ei korvaa mitään, jos kyseessä on normaaliin taudinkuvaan kuuluva paheneminen tai muutos, joka oli todennäköinen tai odotettavissa. Jos kärsii migreenistä vuosittain kotimaassa ja joutuu migreenin takia hoitoon ulkomailla, on tällainen muutos ollut odotettavissa ja matkavakuutus ei laskuja maksa.

Tohtori, voinko matkustaa?

Hoitavan lääkärin antama ”matkustuslupa” ei laajenna vakuutusyhtiön korvausvastuuta tai sido lentoyhtiötä mitenkään.

Hyvin yleinen tapa on kysyä lääkäriltä voiko matkustaa. Jos lääkäri ei näe matkalle estettä, reissuun lähdetään. Hieman valveutuneempi kansalainen soittaa vakuutusyhtiöönsä, mutta tämäkään ei ole mikään autuaaksi tekevä yhteydenotto. Vakuutusyhtiö kun ei anna päätöksiä etukäteen, vaan jokainen vahinko käydään läpi sitten, jos vahinko on sattuu.

Kroonisesti sairas – otat aina taloudellisen riskin

Kroonisesti sairas ihminen tai ihminen jonka tutkimukset ovat jotenkin kesken, ottaa matkalle lähtiessään aina taloudellisen riskin ja kantaa vastuun päätöksestään itse.

Suomen valtiolta ei kannata pyydellä konsulikyytejä, jos vakuutusyhtiö ei maksa kotiutusta Suomeen. Suomen kansalaisten sairastumiset ulkomailla eivät nimittäin ole valtiovallan ongelma. Suurlähetystöstä tulee joku kyllä käymään, mutta tuki on vain viranomaisapua. Jotain lohtua tuonee se, että kuolemantapauksessa korvataan aina kohtuulliset kustannukset ruumiin kotiinkuljetuksesta tai vaihtoehtoisesti hautauskustannukset ulkomailla riippumatta siitä, onko kuolema aiheutunut muutoin korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Syöpä ja matkustus, matkustajavakuutus Matkasairaus, olemassa oleva sairaus, konsulikyyti, Suomen passi

Syöpä ja matkustus | Saako syöpää sairastava rahat takaisin, jos matkalle ei voi lähteä?

Todella monessa kysymyksessä mietiskeltiin sitä, miten vakuutus suhtautuu syöpää sairastavan matkavarauksiin, jotka joudutaan peruuttamaan hoitojakson tai kontrollissa ilmenneen muutoksen takia.

Useissa vakuutuksissa sairauden odottamattomana ja äkillisenä pahenemisena ei korvata sellaisen sairauden pahenemista, jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken matkalle lähdettäessä. Esimerkiksi hoitojensa välissä ulkomaan matkalle lähtenyt syöpäpotilas tuskin saisi korvauksia hoito- tai kotimatkakuluista, jos ongelmia reissussa tulisi. Tilanne on hyvin luultavasti sama, jos on syövän takia tutkimuksissa ja lähtee lomamatkalle kesken tutkimusten tai ennen hoidon alkua.

Normaalien sairauteen liittyvien kontrollikäyntien ja kontrollitutkimusten ei ole katsottu olevan kesken olevaa tutkimusta tai hoitoa. Eli jos siis syöpäpotilaan normaalilla kontrollikäynnillä ilmenee jotakin sellaista mikä estää matkalle lähdön, korvaa matkavakuutus yleensä matkan peruuttamisesta tulleet kulut. Osa syöpää sairastavista varaa matkan vasta aina kontrollikäynnin jälkeen. Kun on saanut tiedot kuvauksista ja kuullut statuksen, lähtee matkalle varmasti levollisemmin mielin.

Millaisia korvauksia olemme vakuutusyhtiöltä hakeneet?

Koska syöpä ja matkustus ovat liittyneet elämäämme vuosia, on matkustajavakuutus tullut myös omakohtaiseen käyttöön useasti. Mitään syöpään liittyviä komplikaatioita tai tilan olennaista pahenemista ei matkoilla ole tullut. Olemme kuitenkin joutuneet peruuttamaan lentoja viidesti ja siirtämään muutamaan kertaan. Matkoja on peruttu myös minun sairauksieni takia, ja oma matkustajavakuutukseni on maksanut useita korvauksia matkasairauksista.

Tepon sairastuttua 2015 keuhkosyöpään peruutimme välittömästi Vietnamiin ja Yhdysvaltoihin suuntautuneet lennot, sekä yhden suuremman yhteistyön lentoineen. Tilanteen normalisoitua leikkauksen jälkeen varasimme matkoja ja matkustimme ihan normaalisti. Kun sairaus sitten vaati kontrollikäynnin jälkeen stereotaktista sädehoitoa, jouduttiin Ranskan Nizzan ja Israelin Tel Avivin lennot peruuttamaan. Matkustajavakuutuksen matkan peruuntumisturva on aina kattanut kulut.

Nyt kannattaa huomioida, että esimerkiksi vuonna 2018 pelkästään minä lensin kuusikymmentä lentoa. Teppo lensi vielä enemmän. Tarkoitan tällä sitä, että vuosittainen lentomäärämme on moninkertainen normaaliin matkustajaan nähden ja ei ole lainkaan epätavallista, että lentolippuja on varattuna usealle matkalle. Osa lentolipuistamme on aina muutoskelpoisia, jolloin ongelmatilanteessa niitä vain siirretään eteenpäin. Hotellit varaamme aina maksuttomalla peruutusmahdollisuudella.

Huom! Matkustaja, eli sairastunut hakee korvausta omasta matkustajavakuutuksestaan ja puoliso tai lähiomainen omastaan. Siksi on tärkeää, että jokaisella aikuisella matkustajalla on oma vakuutuksensa.

Asia, mitä kannattaa tarkistaa, on matkan peruuntumisen korvaussumma. Luultavasti se on monella aivan liian pieni. Etenkin määräaikaisissa matkavakuutuksissa korvaussumma on usein rajattu maksimissaan 3000 euroon. Jatkuvassa matkavakuutuksessa korvaussumma voi olla suurempi. Itselläni tuo summa on 6000 euroa. Summa voi tuntua liioittelulta, mutta esim. parin viikon risteily Karibialla tai safari Afrikassa maksaa helposti tuon. Korvaussumman nosto ei olennaisesti nosta jatkuvan matkavakuutuksen hintaa.

Syöpä ja matkustus, matkustajavakuutus, matkavakuutus, olemassa oleva sairaus

Myykö joku lisäturvaa?

Koska matkalle halajava väestö vanhenee koko ajan ja suurimmalla osalla heistä on vaivoinaan joku krooninen tauti, voisi kuvitella vakuutusyhtiöiden tarjoavan markkinoille tähän saumaan suunnattuja uusia tuotteita.

Itse kaipaisin lisävakuutusta, jolla voisin laajentaa perussairauden pahenemista tai muutosta koskevaa korvattavuutta matkakohtaisesti. Maksaisin mielelläni lisäturvasta, jonka voisi ostaa tietylle matkalle.

Tällä hetkellä tällaista tuotetta ei ole olemassa. Voi olla, että se on liian marginaalituote, tai voi olla, että vakuutusyhtiöt vielä nukkuvat tämän asian kanssa.

Syöpä ja matkustus | Kannattaako edes ottaa matkustajavakuutusta?

Kannattaako matkavakuutuksen ottaminen, jos sairastaa jo jotain kroonista tautia? No todellakin kannattaa! Suurin osa korvaustapahtumista on kroonisesti sairailla henkilöillä ihan samalla tavoin äkillisiä ja täysin perussairauteen liittymättömiä sairauksia tai erilaisia matkatapaturmia, kuin kenellä tahansa turistilla.

Jos menet Espanjaan ja katkaiset nilkkasi liukastuttua uima-allasalueella, lähdet Intiaan ja saat allergisen kohtauksen currysta, nielaiset loisen pestessäsi hampaita vesijohtovedellä Manilassa (Check) tai sairastut ruokamyrkytykseen Hong Kongissa Dim sumeja syödessäsi (Check), niin ei tällainen tilanne ole mitenkään riippuvainen mistään aikaisemmasta sairaudesta.


*Tepon keuhkosyövän primäärikasvain on ei-pienisoluinen adenokarsinooma, jossa on geenimuunnos EXON19. Vasen keuhko poistettiin vuonna 2015. Etäpesäkkeitä on hoidettu stereotaktisella sädetyksellä ja syöpää pyritään pitämään kurissa täsmälääkityksellä. Täsmälääkkeiden etu perinteisiin sytostaatteihin verrattuna on se, että lääke haittaa pääosin vain niiden solujen kasvua, joissa kyseinen mutaatio on. Perinteiset sytostaatit taas vaikuttavat kaikkiin nopeasti kasvaviin soluihin.


Kysymyksiä tai kokemuksia. Kommenttikenttä on avoin.

Lisää kirjoituksia samalta maantieteelliseltä alueelta

6 comments

Liisa 14 toukokuun, 2020 - 5:00 pm

Kiitos hyvästä jutusta. Jutun alussa kerroitte, että juttu on kolmiosainen. Aiotteko julkaista jutun jatko-osat?

Reply
Anna 14 toukokuun, 2020 - 5:11 pm

Kiitos Liisa

Kyllähän se tarkoitus olisi, mutta tällaisen jutun kasaaminen vaatii todella paljon työtä ja kukaan ei siitä minulle mitään maksa. Eli mennään oman jaksamisen ja ajankäytön mukaan eteenpäin. Lisäksi ulkomaille matkustaminen ei ole tällä hetkellä mitenkään suositeltavaa.

Reply
Viljami Kallio 16 elokuun, 2019 - 10:03 am

Hyvä kirjoitus! Moni ajattelee matkavakuutusta sellaisenaan kaiken pelastavana tekijänä, vaikka vakuutuksen sisällöstä harvalla on todellista tietoa.

Haluan kuitenkin kertoa, että sydämen vajaatoiminnan hoitomuoto ei ole pallolaajennus tai ohitusleikkaus. Sydämen vajaatoiminnan yksi aiheuttajista voi olla sepelvaltimotauti, jota hoidetaan pallolla tai ohituksella. Se ei kuitenkaan paranna vajaatoimintaa. Vajaatoiminnassa on kyse sydämen kudoksen paksuuntumisesta ja muuttumisesta sidekudokseksi,jolloin pumppausteho pienenee. Tätä tilaa ei voida parantaa.

Reply
Anna 17 elokuun, 2019 - 9:24 am

Kiitos Viljami

Korjasin nyt tuon kohdan tarkemmin muotoon, jonka lainasin Duodecim-julkaisusta: Esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan pahenemisen yhteydessä akuutti, ensiavun luonteinen hoito matkalla usein korvataan, mutta perussairauden vaatima uusi tasapainotus ja hoito kotimaassa eivät enää sisälly matkasairauden käsitteeseen. Vaikka sepelvaltiomotaudin äkilliset komplikaatiot ovatkin yleensä matkasairautena korvattavia, ei esimerkiksi ohitusleikkausta korvata, koska se on katsottava aikaisemmin alkaneen perustaudin, ei matkasairauden hoidoksi.

Reply
SEIJA 15 elokuun, 2019 - 8:13 pm

kiitos seikkapeäisestä ja itsellenikin ajankohtaisesta jutusta, Meitä syöpään sairastuneita on paljon, ja niin on myös muita vakavia tauteja sairastavia, syöpäkroonikoista puhumattakaan. Matkalle lähteminen on usein ainutia keinoja ”paeta” arkielämää. Matkalle pääseminen on kuitenkin joskus vaikeaa, eikä asiaa helpota yhtään vakuutusasioiden epävamuus.
Tämän tekstisi tiedot olet ilmeisimmin tarkistanut eri lähteistä, joten tästä voi lukija löytää luotettavaa tieto pohjaksi omille suunnitelmilleen.
Kiitos tästä ja mukavaa matkustelua edelleen. Ja Tepolle tietenkin hyvää vastetta edelleenkin täsmälääkitykseen…

Reply
Anna 15 elokuun, 2019 - 10:06 pm

Kiitos Seija

Todellakin tämä juttu ei ole vain syöpää sairastaville, vaan kaikille kroonisia sairauksia sairastaville, joihin itsekin kuulun.

Meille matkustaminen on aina ollut tietynlainen ”elämäntapa”. Tuo tuntuu jotenkin elitistiseltä sanoa, joten en sitä jutussa käyttänyt. Kuitenkin kysymys on aina loppujen lopuksi valinnoista.

Jutun tiedot ovat suoraan eri vakuutusyhtiöiden vakuutusehdoista ja niistä mm. lääkärilehden ym. linkeistä mitä netistä löytyy. Ongelma on se, että tietoa on todella vähän. Ymmärrettävästi vakuutusyhtiöt eivät halua nettiin vakuutuspäätöksiä tarkoin tiedoin, koska jokainen päätös on aina yksilöllinen. Eli jos yhdelle korvataan, ei tarkoita että kaikille korvataan. Tämä on tietynlainen ongelma, sillä monasti matkustaja haluaisi olla vastuullinen ja tarkistaa korvauskäytäntöjä, mutta tietoa ei vain yksinkertaisesti ole olemassa riittävästi.

Kiitos ja samoin sinulle.

Reply

Leave a Comment