Oulun Infra – Näpit irti!

by Anna

Hyvää ja halpaa ei kannata myydä, eikä toimivaa palvelua rikkoa. Kärsijänä on aina kaupunkilainen ja veronmaksaja.

Taustaa: Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina 22.5. Infra-liikelaitoksen ulkoistamista. Kaupunki aikoo siirtää yli 200 henkilöä pois palkkalistoiltaan ja vaarantaa 600 alihankkijan työllisyyden. Oulun kaupunginhallitus esittää valtuustolle äänin 8–5 kaupungin infrarakentamisen sekä katu- ja viheralueiden kunnossapidon ulkoistamista yksityiselle toimijalle. 

Oulun Infra -liikelaitoksen omistajapoliittinen selvitys ja talouden ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet. Päätöshistoria ja esitys.

Näpit irti Oulun Infrasta

Oulun kaupunki on ollut kovin innokas myymään omaisuuttaan ja tuottavia liiketoimintojaan pois. Nyt Oulun kaupunginhallitus esittää Oulun Infran ulkoistusta.

En malta olla muistuttamatta, miten kävi taannoisen ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistuksen kanssa. Päiväkotien, koulujen ja laitosten ruokahuolto ja puhtaanapito romuttui. Kouluruoka loppuu kesken ja saamme lukea lehdistä, kuinka pienokaiset itkevät nälkäänsä päiväkodeissa. Oulun nuorisovaltuuston puheenjohtaja Siiri Ruokola on nostanut lukioruokailun ongelmia esille ja viimeksi 17.5.2023 sanomalehti Kaleva kirjoitti ruuan loppumisesta.

Oulun Infran toiminta ei ole mitään ylimääräistä sirkushuvia kaupunkilaisille, vaan kaupungin ydintoimintaa

Oulun Infran toiminta ei ole mitään ylimääräistä sirkushuvia, vaan lain mukaan kaupungille kuuluvaa ydintoimintaa, johon sisältyy myös velvollisuuksia kriisiajan tilanteisiin liittyen, ja josta kaupunki on viimekädessä vastuussa.

Oulun Infran toiminnasta suurin osa on jo kilpailutettu ja näissä sopimusmallit toimivat valvojan ja urakoitsijan kesken hyvin. Oulun Infran toiminta on kustannustehokasta ja keskittyy nimenomaan vaativan Oulun ydinkeskustan hoitoon.

On luonnollista, että tarjousvaiheessa yritykset lupaavat tuottaa palvelut edullisemmin kuin aikaisemmin. Kilpailutuksessa parhaiten pärjäävät he, jotka löytävät halvimman työvoiman ja halvimmat työehtosopimukset. On voittaja sitten ylikansallinen veroparatiisifirma, tai suuri suomalainen toimija, niin liiketoiminnan tarkoitus on aina sama. Saada liikevoittoa ja maksaa osinkoa yrityksen omistajille.

Kaupungin liikelaitoksien yksityistäminen on käytännössä riskitön sijoitus yrityksille, koska kaupunki ostaa näitä palveluita joka tapauksessa.

Yksinkertaistettuna. Kaupunkilainen tulee jälleen saamaan samoilla veroeuroillaan vähemmän vastinetta.

Oulun Infran ulkoistamisella paljon seurauksia

Oulun Infran ulkoistus tarkoittaisi 200 ihmisen siirtoa pois Oulun kaupungin palkkalistoilta ja 600 alihankkijan työllisyyden vaarantamista. Ulkoistus tuhoaisi entisestään Oulun kaupungin työnantajamielikuvaa tilanteessa, missä osaavasta henkilökunnasta on pulaa.

Oulun Infran ulkoistus hankaloittaisi kaupungin työllistämisvelvoitteen toteutumista. Oulun Infra työllistää tällä hetkellä kausiluontoisia työntekijöitä, oppisopimussuhteisia ja työllistämistukivaroin palkattuja työntekijöitä.

Oulun Infran ulkoistus tarkoittaisi huoltovarmuuden vaarantumista ja kriisitilanteissa kaupunkilaisten perustarpeiden, kuten vesihuollon heikentymistä.

Oulun Infran ulkoistus veisi pohjan pois hinnan ja laadun vertailulta, kun omaa tuotantoa ei olisi.

Riippumattoman tarkastuslautakunnan huomiot

Omaa viestiäni vahvistavat myös riippumattoman tarkastuslautakunnan huomiot. Tarkastuslautakunnan keskeiset johtopäätökset ovat:

Oululaisten tyytyväisyys liikennealueiden kunnossapitoon on FCG:n kyselytutkimuksen mukaan lisääntynyt jo useana vuonna peräkkäin. Tämä ei kuitenkaan ole tapahtunut kunnossapidon yksikkökustannusten kustannuksella. Tyytyväisyyden lisääntyminen näkyy myös siinä, että moitetyyppisten palautteiden suhteellinen osuus on selvästi vähentynyt.

Kuntalaispalautteiden käsittelyajassa on tapahtunut parannusta: se on lyhentynyt noin puolella vuorokaudella neljän vuoden takaisesta. Koska moitepalautteita tulee lähes pelkästään talviaikaan, pitävät kaupunkilaiset katujen talvista kunnossapitoa tärkeänä asiana ja reagoivat helposti epäkohtiin.

Vastuunjako katujen ja pyöräteiden kunnossapidosta on selkeytynyt, palveluprosessit ovat tehostuneet ja päällekkäisyyksiä on poistunut, kun vastuu on keskitetty yhdelle toimijalle.

Raportti osoittaa kaikilla mittareilla, että katujen kunnossapito on viime vuosina parantunut kuntalaisten näkökulmasta, kun vastuu on keskitetty yhdelle toimijalle.

Kuntakohtaisessa kustannusvertailussa Oulu on ryhmän paras ja lisäksi keskiarvoa edullisempi

Kuntakohtainen kunnossapidon kustannusvertailu osoittaa, että Oulu on ryhmän paras ja lisäksi keskiarvoa edullisempi.

Hyvää ja halpaa ei kannata myydä, eikä toimivaa palvelua rikkoa. Kärsijänä on aina kaupunkilainen ja veronmaksaja.

Oulun kaupungin ei tule ulkoistaa Oulun Infraa, vaan jatkaa oman toiminnan kehittämistä, sekä jalostaa toimintaa hallintokuntien ja yksityisten palvelutuottajien kanssa, kuten pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet ovat esittäneet.

Valtuuston päätös

Vasemmistoliiton valtuutettu Mikko Raudaskoski vetosi aiemmin tehtyyn Oulun kaupungin omistajapoliittiseen linjaukseen vuosille 2022–2025, jossa Oulun Infra -liikelaitoksen toimintaa jatketaan toistaiseksi kaupungin liikelaitoksena ja kehitetään edelleen.

– Omaa toimintaa voidaan myös kehittää, ei aina vain ulkoistaa, hän sanoi.

Hän esitti, että Oulun Infran ulkoistaminen palautetaan valmisteluun. Perussuomalaisten Anna Koskela kannatti palautusesitystä ja sanoi, että Oulun Infraa ei pidä ulkoistaa.

Esityksestä äänestettiin pohjaesityksen voittaessa niukasti äänin 35–32. Se tarkoitti, että ulkoistamisen käsittely jatkui.

Raudaskoski teki toisen muutosesityksen, jonka mukaan Oulun Infran toimintaa kehitetään omana toimintana ja haetaan säästöjä sitä hallitusti sopeuttamalla esitetyn toisen vaihtoehdon mukaisesti. Se esitys sai kannatusta ja seurasi äänestys, jonka siis ulkoistaminen kuitenkin lopulta voitti. – KALEVA

Lisää kirjoituksia samalta maantieteelliseltä alueelta

Leave a Comment