Mitäs se kaupunginvaltuutettu Koskela hääräilee?

by Anna

Kaupunginvaltuutettu Koskelan joulukuun valtuustokokoukset ja muuta pientä

Mitäs se kaupunginvaltuutettu Koskela hääräilee? | Voisitko pitää minut ajan tasalla tapahtumista Oulun kaupunginvaltuustossa ja tässä uudessa aluevaltuustossa? Sulla on varmaan muitakin ”uteliaita”, joten voisit vaikka tekasta isommalle sakille rutiiniomaisen tiedotteen, niin ei tarvitse erikseen kaikille väsätä! – Näin viestitti eräs äänestäjäni.

Pitkin syksyä on tullut yhä enenevissä määrin kyselyjä, että mitä kuuluu yliopistohankkeelle, mitä aiomme tehdä kotoutumisohjelmalle ja torpataanko ne kaupunkipyörät nyt varmasti? Mitä lähemmäs valtakunnan ensimmäisiä aluevaaleja mentiin, sen enemmän alkoi tulla luonnollisesti hallintohimmeliin ja soteen liittyviä tiedusteluja. Loppujen lopuksi kysymys yhteydenotoissa, on oikeastaan aina melko samasta asiasta. Halutaan tietää, mitä se valtuutettu oikein hääräilee.

No saamanne pitää. Aloitetaan kirjoittamaan säännöllisesti, minkälaisia kiemuroita kaupunginvaltuutetun ja aluevaltuutetun työ tuokaan mukanaan.

Katsotaan ensin muutama kuukausi taaksepäin pikakelauksella. Aloitetaan talousarvio käsittelystä, joka oli marraskuun lopussa ja joulukuun valtuustonkokouksista.

Kaupunginvaltuutettu Koskela

Oulun kaupunginvaltuuston talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2025 29.11.2021

Tätä kaksiosaista kaupunginvaltuuston kokousta edelsivät budjettiriihi, satoja sivuja esityksiä, ponsia ja loputtomasti muutosesitysten veivaamista. Talousarvioseminaarissa, eli Oulun kaupungin budjettiriihessä koitetaan ensin löytää taloudelle raameja vuosille 2022-2025. Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024 sisälsi 210 sivua + KH:n muutos- ja ponsiehdotukset TA 2022 74 sivua. Tuosta läpi kahlattavasta määrästä puuttuivat vielä ne, jotka toimitettiin myöhään ja joihin viranhaltijat eivät heti ehtineet vastata.

Minä ja Oulun kaupungin talousarvio 2022 ja – suunnitelma 2023-2024 alamma viettämään kiihkeää perjantai-iltaa.

Tämän jälkeen kaupunginhallitus neuvotteli erilaisista muutosehdotuksista kaupunginjohtajan esitykseen lukemattomia kertoja ja aina jostain kohdasta päästiin yksimielisyyteen tai se vedettiin pois. Jotta neuvottelurauha turvataan, kaikki ovat hipihiljaa ulospäin tämän prosessin aikana ja asioita käsitellään vain oman ryhmän kanssa. Lopulta jäljellä on x määrä esityksiä, jotka viedään kaupunginvaltuuston äänestykseen.

Oulun kaupunginvaltuuston kokousta seuraavalle näkyi tässä ensimmäisessä kokouksessa vain se jäävuoren huippu ja ryhmyreiden ryhmäpuheenvuorot, joista omani on kopioitu alle. Kokousjärjestely oli siinä mielessä erikoinen, että äänestykset siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Tämä siksi, että muuten valtuusto olisi istunut äänestelemässä vielä keskiyöllä. Kaupunginvaltuutettu Koskela oli melkoisen väsy tämän päivän jälkeen.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa puheenjohtaja
Hyvät kaupunginvaltuuston jäsenet ja muut läsnäolijat.

Keskustelemme tänään tässä valtuustosalissa Oulun taloudesta.

Oulun Perussuomalaisilla on yhdeksän valtuutettua kaupunginvaltuustossa. Heidän tehtävänään on varavaltuutettujen kanssa lautakunnissa, johtokunnissa, kaupunginhallituksessa, sekä muissa toimielimissä varmistaa, ettei rahaa tuhlata mihinkään turhaan. Kuitenkin siten että palveluja tuotetaan niitä tarvitseville. Lähdemme siitä, että säästöjä tulee edelleen löytää.

Perussuomalaiset vastustavat verojen korotusta. Se tie on kuljettu loppuun. Sen sijaan meidän on systemaattisesti käännettävä jokainen kivi poistaaksemme esteet verotulojen kasvun tieltä.

Kaupunkimme tulee panostaa siihen, että saamme uusi yrityksiä ja niihin työntekijöitä. Yritysmyönteisyys läpi koko hallinnon on eräs pääteesimme tulevan valtuustokauden ajan.

Oulun perussuomalaisten linjan mukaista olisi aloittaa panostus pien- ja keskisuurten yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Kaikkien toimintojen on tähdättävä yrityskaavoituksen osalta tarkoituksen mukaiseen maankäyttöön. Erityisesti pienyrittäjät tulee huomioida. Tonttien hintoja sekä rakentamiseen liittyviä käsittelymaksuja tulee kohtuullistaa. Luvituksen joustavuutta ja nopeutta puolestaan parantaa. Tehdään yhdessä Oulusta Suomen yritysmyönteisin kaupunki!

Arvoisat kuulijat.

Uudessa valtuustossa mukana on 27 uutta ja ratkaisukeskeistä valtuutettua. Uuden valtuuston toiminta on alkanut hyvin ja rakentavassa ilmapiirissä.

Seuraavaksi käsittelen teemaa joka on osittain hyvinkin sensitiivinen ja tunteita herättävä. Mutta tätäkin asiaa tulisi pystyä käsittelemään järjellä, ei tunteella. Nyt aion puhua Oululaisten turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista asioista.

Kaupunki on käyttänyt tähän mennessä 2,8 miljoonaa euroa groomingin sekä hyväksikäytön ehkäisyyn. Mitä muuta, kuin Tik-Tok videoita olemme saaneet aikaan tällä sijoituksella? Minäpä kerron. Emme mitään. Oulun käräjäoikeudessa käsitellään jatkuvasti vastaavia seksuaalirikostapauksia kuin vuonna 2018.

Arvoisat kuulijat

Perussuomalaisina emme käsittele maahanmuuttopolitiikkaa kenenkään henkilökohtaisena ongelmana, vaan järjestelmän kantokykyongelmana. Kyseessä on aito ja perusteltu huoli siitä, että emme voi harrastaa hyväntekeväisyyttä velkarahalla. Olemmekin esittäneet jälleen, että Oulu luopuu pakolaisten vastaanottamisesta ja vähentää turvapaikanhakijoiden kuntapaikat nollaan.

Yksi epäkohta on selkeästi turvapaikanhakijoille suunnatut palvelut, jotka naamioidaan sanamuodoin koskemaan koko maahanmuuttajaryhmää. Kaksi nuorisotyötekijää monikulttuuriseen nuorisotyöhön ja kymmenen omakielistä koulunkäyntiohjaajaa maksaa kaupungille liki 500 000 euroa vuodessa. Valtuutettu Pekka Hetan saaman selvityksen mukaan näitä palveluita käyttävät ovat nimenomaan turvapaikanhakijoita. 500 000 euron edestä palveluita kohdennetaan siis 5% maahanmuuttajista. 95% ei näitä palveluita saa.

Oulun perussuomalaiset huomauttavat, että kaupungin yhä laajenevan monikielisen viestinnän sijaan, maahanmuuttajien on opittava suomen kieli, jotta heillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet saada tietoa kaupungin palveluista ja tapahtumista, ja täten myös helpompi osallistua niihin.

Lähtökohdaksi kaikkiin kaupungin maahanmuuttajille suuntaamiin palveluihin tulee ottaa maahanmuuttajan oma vastuu ja velvollisuus kotoutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hyvä valtuusto

Suuri huolenaiheemme on sote. Sotea pitäisi rakentaa kuntalaisen, siis asiakkaan näkökulmasta. Valitettavasti on niin, että oululaisen toiveet ja tarpeet ovat toissijaisia. Rahat tuntuvat kuluvan hankkeisiin, jotka ovat hyvin kaukana tavallisen oululaisen arjesta. Olennaista on miettiä sitä, mitä toiminnan sisällä tapahtuu ja kuinka vaikuttavaa tuo toiminta on. Muuten emme koskaan saa aikaan järkevää kehitystä kustannusten kasvun rajaamiseksi. Huomautamme myös, että soten lisätalousarvioita ei tule hyväksyä ilman tarkkaa arviointia.

Kaupunkien ilmastokiihkoilu ja ylimitoitetut hiilineutraalisuustavoitteet ovat kansalaiselle haitallisia, sillä ne ovat jo nostanut sähkön hinnan taivaisiin. Todellisuudentaju puute tekee liikkumisesta pitkien etäisyyksien maassa sietämättömän kallista. Tavallisen oululaisen elämästä yritetään tehdä aina vain vaikeampaa. Oulun Perussuomalaisten mielestä Oululla ei ole mitään tarvetta tehdä muita verrokkikaupunkeja kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

Arvoisat kaupunkilaiset

Kaupunki on laitoksena olemassa siksi, että se tuottaa palveluita kaupunkilaisille. Näistä suurin osa on lakisääteisiä. Kaupungilla on myös vapaaehtoisia palveluita, joiden luonnetta ja määrää tulee harkita tarkasti. Julkista rahaa käyttävän laitoksen tulee koko ajan arvioida rahankäyttöään kriittisesti ja pyrkiä sen tehostamiseen. Kaikkea kivaa ei vaan voi saada kaupungin piikkiin.

Toivotan valtuustoryhmän puheenjohtajana suurella kiitollisuudella ryhmämme puolesta kanssamme vaikuttaville sotaveteraaneille hyvää itsenäisyyspäivää ja poisnukkuneille rauhaa.

Kiitos huomiostanne.

Anna Koskela - Päiväni kaupunginvaltuutettuna

5. päivä joulukuuta 2021 – Kalevassa juttu lobbauksesta koskien yliopistoa

5. päivä joulukuuta Kaleva julkaisi jutun, jossa käsiteltiin Oulun yliopistoa ja siihen liittyvää lobbausta. Varsinainen kysymyspatteri oli tullut minulle 26.11, jonka jälkeen toimittaja haastatteli minua puhelimitse ja juttu kävi oikoluettavana virheiden varalta minulla. Yleensä näissä on aina jotain korjattavaa. Tässä jutussa korjattiin osuus, joka koski kaupunginvaltuutettujen koulutusohjelmaa ja selkeytettiin sitä, että yliopisto ei kertonut kampushankkeesta sanaakaan meille valtuutetuille, vaan kaupungin virkamiehet kertoivat kaavaluonnoksista. Alla osuuteni Kalevan julkaisusta.

Yli­opis­ton Rak­si­la-han­ke he­rät­tää suuria tun­tei­ta ja ne vel­lo­vat myös Oulun päät­tä­jien suun­taan – Ky­syim­me val­tuus­ton ryh­my­reil­tä, onko heitä lobattu asiasta

Yliopistokampuksen siirtohankkeessa on mukana tunnelmaa, joka muistuttaa kädenvääntöä kallioparkista. Valtuuston ryhmyrit kaihtavat suoranaisesta lobbauksesta puhumista, joskin tietoa ja mielipiteitä on monin tavoin liikkeellä.

”Yhteydenotoilla aina tarkoitus”

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Koskelan mukaan kaupungin virkamiehet ovat esitelleet erilaisia kaavaluonnoksia valtuutettujen koulutusohjelmassa, kun valtuusto vieraili yliopistolla. Lisäksi Pro Linnanmaa halusi tulla kertomaan asiasta valtuustoryhmälle, mutta Koskela ehdotti heille perussuomalaisten tuumaustiistaita, jolloin useammat saivat siitä tietoa.

Sen sijaan yliopiston puolelta ei Koskelaan ole oltu yhteyksissä. Koskela kertoo, että viestintätoimistot tai yksikään isoherra ei ole ottanut yhteyttä, mutta asiasta on keskusteltu paljon tavallisten oululaisten kanssa vaaliteltalla.

Koskela pohtii, mikä on lobbausta. Hän muistuttaa, että yhteydenotoilla, koskivat ne mitä tahansa asiaa, pyritään vaikuttamaan ja myymään asiaa.

–Olennaista on, että poliitikko ymmärtää, että häneen yritetään vaikuttaa, Koskela sanoo.

Kampushankkeesta tiedottaminen näyttäytyy Koskelan mukana yksipuolisena, sillä ”asia tuli aivan puskista, eikä rehtori ole ollut erityisen avoin asiassa”. Niinpä tietoa on saanut lähinnä mediasta.

Koskela muistuttaa, että yliopisto päättää asioistaan, mutta kaupunginvaltuutetut päättävät kaavoituksesta, eikä se voi olla sanelua. Raksila on haluttu paikka ja sinne olisi tulossa monta muutakin toimijaa.

Hän ihmettelee, miksi yliopiston keskeiset koulutusalat olisivat lähdössä Linnanmaalta varsinkin, kun Nokia ja Radiopuisto ovat sijoittumassa yliopiston läheisyyteen.

Koskela kertoo, että hänen kuntavaalien aikaan muodostamansa mielipide pätee edelleen eli yliopisto pysyköön Linnanmaalla. Valtuustoryhmä on Koskelan mukaan likimain samalla kannalla. – Kaleva, Mirja Niemitalo 5.12.2021

7.päivä joulukuuta 2021

Olin Espanjassa, kun tuli mussutusta, että ”siellä se valtuutettu vaan matkustelee ja ei hoideta luottamustoimia”. Niinpä niin…

Oulun Kaupunginhallituksen info hyvinvointialueen valmistelutilantesta

Kaupunginvaltuutettu Koskela osallistui Teamsilla Oulun kaupunginhallituksen infoon. En ole kaupunginhallituksen jäsen, mutta Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajana saan osallistua info-osuuteen. Aiheena oli hyvinvointialueen valmistelutilanne. 1,7 miljardia, 18 000 työntekijää, sotekiinteistöt jne. Hästäg #palvelutuotannonohjausverkosto #poistotaso #tulevaisuudensairaala #sotekiinteistöt #matalaorganisaatio

Materiaali on julkista ja sitä voi halutessaan kahlata läpi täältä

POp 1
pop 2
2022.01.18.14.00.38_neo-6460437 (1)

Yhdyslautakunnan info Asemakeskusalueen kehittämisestä

Heti kaupunginhallituksen infon perään alkoi yhdyskuntalautakunnan yhteinen info, jossa aiheena oli Asemakeskusalueen tilannekatsaus. Mukana prosessissa on kaikkiaan seitsemän toimijaa: Oulun kaupungin lisäksi maa-alueen valtiolliset omistajat Senaatti-kiinteistöt ja Senaatin Asema-alueet Oy, operaattorit VR-Yhtymä Oy ja Oy Matkahuolto Ab, rata-aluetta hallinnoiva Väylävirasto sekä keskustan puolelle matkakeskusta operoiva YIT. Arvatkaapa onko selkeää ja helppoa.

Kaupungin roolina on kaavoitus ja rakennuttajat haluavat tietenkin paljon kerrosneliömetrejä. Mutta pitää olla myös konttoreita, palveluja ja jotain missä voidaan mahdollistaa sitä kuuluisaa kaupunkikulttuuria. En tiedä kuinka monta kertaa kuulin sanan kaupunkikuva ja elinvoima. Monta. Trendaavia sanoja olivat myös viitesuunnitelma, pyramidi ja tervatynnyri. Aiheesta löytyy hyvä artikkeli Kalevasta

Työskentelymaisemat olivat kohdallaan.

IMG_9038
Anna Koskela - Päiväni kaupunginvaltuutettuna

10. päivä joulukuuta selvisi, että vaalilakia oli rikottu Oulussa

10. päivä joulukuuta selvisi, että vaalilakia oli rikottu Oulussa. Maili, WhatsApp ja Messenger täyttyi kannanotoista. Asiassa mentiin kansalaisen oikeustajua vastaan rankasti. Vihreiden listoilta Oulun kaupunginvaltuuston varajäseneksi valittu Eeva Heikkilä ei ollutkaan vaalikelpoinen kesän kuntavaaleissa.

Vihreät – tuo kansakuntamme ylimielinen osa, joka kaksinkertaistaan sähkö-, ja bensalaskun ja lähettää verorahat Afrikkaan. He rakastavat hidastaa Oulun uutta jalkapallostadionia – koska lokit, ja laittavat kuntavaalilistoilleen ”oululaisia”, jotka todellisuudessa asuvat Brysselissä ja ovat maksanet veroja suomeen viimeksi vuonna 2009. Ehdokkaaksi asetettiin siis Brysselissä asuva mepin avustaja ääniä keräämään. Ilman hänen äänisaalistaan vihreillä olisi Oulussa yksi valtuutettu vähemmän – ja perussuomalaisilla yksi enemmän.

Monet olivat kanssani samaa mieltä siitä, että Heikkilän äänet tulisi mitätöidä myös puolueelta ja nostaa perussuomalaisten varavaltuutettu Ylönen valtuutetuksi. Näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Vaalilain mukaan puolue saa pitää äänet, vaikka ehdokas todettaisiin ei-vaalikelpoiseksi. Tässä avataan ovi banaanitasavaltaan, missä haalitaan vaalikelvottomia ehdokkaita keräämään ääniä ilman, että sillä olisi minkäänlaisia seuraamuksia puolueelle. Kiinni jäädessä voidaan vain todeta, että ”sori siitä”. Ylen artikkeli aiheesta täältä.

11. päivä joulukuuta Teamsia, talousarvioita ja valmistautumista kaupunginvaltuustoon

Lauantai-iltana kaupunginvaltuutettu Koskela istui puolestapäivästä saakka Teamsissa pohdiskelemassa kaupungin talousarvioesityksen viimeisiä kuvioita ja sen jälkeen jatkoin puhelimessa ilta seitsemään. Toiset olivat pikkujouluissa, syömässä tai saunassa tai jossain. Minä kirjailin esityslistaa sunnuntain valtuustoryhmän palaveriin ja luin ponsia ja muutosesityksiä. Siinä hävityn äänestyksen ja pois vedetyn esityksen välissä mieleen hiipii ajatus siitä, että mitä järkeä tässä on? Ja sieltä se vastaus tulee aina kristallinkirkkaana. Koska minä ❤️ Suomi 🇫🇮 Päivääkään en vaihtaisi pois.

kaupunginvaltuutettu Koskela
kaupunginvaltuutettu Koskela

Maakuntavaltuusto ja Oulun kaupunginvaltuusto 13. päivä joulukuuta 2021

Valtuustomaanantait ovat aina tiiviitä, mutta tämä oli varsinainen superpäivä. Päivän aloitti Maakuntavaltuusto klo 9-13. Olen siis Pohjois-Pohjanmaan liiton Maakuntavaltuuston jäsen. Maakuntavaltuuston kokoukset ovat paljon rennompia kuin kaupunginvaltuuston. Jotenkin sellaisia söpön ”maakuntamaisia”. Kun äänestystä harjoitellaan kolmannen kerran, niin väkisinkin rupeaa hymyilyttämään. Pitkiä väkeviä puheenvuoroja, joita ei kaupunginvaltuustossa sallittaisi ajallisesti tai niin ohi aiheen. Kohdassa Sanginsuun pöllöt ja tuuliruuvi saattoi keskittyminen hieman herpaantua valtuutetulta.

Jouduin poistumaan kesken, sillä valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunta alkoi klo 12 ja jatkui klo 15 saakka. Tässä kävimme läpi viimeiset talousarvioon liittyvät muutokset. Tämän jälkeen jatkoin suoraan Perussuomalaisten valtuustoryhmään klo 15-16.

Anna Koskela - Päiväni kaupunginvaltuutettuna
Anna Koskela - Päiväni kaupunginvaltuutettuna

Oulun kaupunginvaltuuston talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2025

Oulun kaupunginvaltuusto aloitti klo 17. Illan aikana toistui lukemattomia kertoja kaupunginjohtajan (kh) esitys JAA Koskela esitys EI. Ja tyhjääkin saa äänestää. Hävisimme kaikki omat muutosesityksemme. Ryhmänjohtajana annan tarvittaessa ryhmälle ohjeita WhatsAppissa miten äänestää. Varsinaista ryhmäkuria ei Perussuomalaisille ole, mutta toki asioita pohditaan hyvin paljon etukäteen.

Koimme vauhtia ja vaarallisia äänestystilanteita, sekä ryhmyreiden neuvonpitoa, kun pitkälti sovitut äänestykset alkoivat hajota. Muutama huti tuli valtuutetuilla, mutta se on inhimillistä ja luultavasti jonkinlainen valtuustosopukin säilyi. Saimme säästettyä 527 000 euroa. Todellakin paljon enemmänkin olisi voitu säästää, mutta varsin yksin perussuomalaiset jätetään näissä äänestystilanteissa. Kovasti kaivattaisiin kaveriksi kaikenlaiseen kivaan, mutta missään meitä ei olla tukemassa.

Heti kokouksen alussa kokoomuksen ryhmänjohtaja Sami Pikkuaho esitti kymmenen minuutin taukoa ryhmäjohtajien neuvottelun takia. KUVA: PEKKA PEURA

Anna Koskela - Päiväni kaupunginvaltuutettuna
Anna Koskela - Päiväni kaupunginvaltuutettuna

Kokouksen jälkeen valtuusto siirtyi joulutauolle, mutta minä nuijin vielä 16.12.2021 Teknisten liikelaitosten johtokunnan kokouksen puheenjohtajan ominaisuudessa. Seuraavassa jutussa pureudutaan aluevaali kampanjointiin.

Lisää kirjoituksia samalta maantieteelliseltä alueelta

1 comment

Rouva kaupunginvaltuutettu oikeissa töissä - TÄMÄ MATKA 2 marraskuun, 2022 - 11:09 am

[…] lupailin, että tietenkin kirjoittelen tänne ahkerasti. No ei ole tapahtunut, pahoittelut siitä. Tästä on helppo lähteä parantamaan […]

Reply

Leave a Comment