Lääkitys kohdallaan? Farmakogeneettinen testi

by Anna | TÄMÄ MATKA

Yhteistyössä Abomics Oy. Miksi kodeiini ei muutu kaikkien kehossa morfiiniksi ja helpota kipua? Miksi sydäninfarktin ehkäisemiseen tarkoitettu lääke ei toimikaan kaikilla? Miksi psyykelääkkeen annostusta ei saada kuntoon? Miksi ehkäisypillerit voivatkin aiheuttaa joillekin naisille verisuonitukoksen?

Vain otettu lääke auttaa, sanoo vanha kansanviisaus, mutta entäpä jos lääke ei autakaan, tai jopa pahentaa tilannetta? Ihmisille määrätyistä reseptilääkkeistä 10% on tehottomia. Toisaalta sairaaloihin joutuu vuosittain myös tuhansittain potilaita erilaisten lääkekomplikaatioiden vuoksi.

Olisivatko nämä haitat ennakoitavissa ja estettävissä farmakogeneettisen testin avulla?

Farmakogeneettinen testi

Oikea lääke, oikealla annostuksella. Näinhän sen tulisi mennä. Ihmisen ikä, koko, munuaisten toiminta sekä muut sairaudet ja lääkitykset vaikuttavat siihen kuinka paljon lääkettä tulee ottaa. Siksi lääkärit utelevat painoasi ja kyselevät muista lääkkeistä. Pitoisuuteen vaikuttavat kuitenkin myös useat geenit, jotka säätelevät lääkeaineiden imeytymistä, jakautumista, metaboliaa ja erittymistä.

Tähän mennessä on tunnistettu noin 120 lääkeainetta, joiden tehoon ja turvallisuuteen geeniperimä vaikuttaa ja näitä lääkeaineita on useassa eri lääkeryhmässä. Syy omituiseen olotilaan lääkkeen oton jälkeen ei välttämättä olekaan lääkkeen sivuvaikutuksissa, vaan omassa kehossasi. Geeneissäsi.

Farmakogeneettisellä testillä analysoidaan 11 eri lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttavaa geeniä ja näiden pohjalta 71 eri ryhmän lääkeainetta. Tiedon avulla voidaan valita oikea lääke ja oikea annos, joka sopii juuri kyseisen ihmisen geeniperimään. Näin vältetään soveltumattoman lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset tai puutteet tehossa.

Farmakogeneettinen testissä analysoidaan verestä 11 eri lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen vaikuttavaa geeniä. Testi kertoo 71 lääkeaineen osalta, sopiiko lääke kyseiselle ihmiselle. Tiedon avulla voidaan valita oikea lääke ja oikea annos, joka sopii juuri kyseisen ihmisen geeniperimään. Näin vältetään soveltumattoman lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset tai puutteet tehossa.

Geenit tutuksi

Olen ollut jo pidemmän aikaa kiinnostunut geenitesteistä. Teetin vuosi sitten 23andMe-geenitestin ja sain tietää oman dna-koodini. Sinällään testi ei kertonut minulle oikeastaan mitään, mitä en olisi jo tiennyt. 45-vuoden ikäisenä tuntee itsensä, sukunsa ja tautinsa jo melko hyvin. Palvelun viihdearvo oli kuitenkin hyvä. Testin etu oli myös se, että nyt minulla on laajeneva verkosto sukulaisia ympäri maailmaa.

Geenit tulivat elämääni myös hieman toisessa muodosssa. Tepon keuhkosyövän kohdalla primäärikasvain on ei-pienisoluinen adenokarsinooma, josta löytyi geenimuunnos EXON19. Osasimme vaatia geenimuunnoksen tutkimista, koska ns. täsmälääkkeistä ja geenimuunnoksista on nykyisin yhä enemmän tietoa saatavilla. Tämä geenitutkimuksen perusteella sopivaksi todettu täsmälääke pitää mieheni tällä hetkellä elossa.

Itselläni on useita epäonnistuneita lääkekokeiluja takana. Välillä vastaanotolla istuessani on tullut tunne, että lääkäreiden lääkemääräykset ovat vain valistuneita arvauksia. Farmakogeneettistä testiä kukaan ei ole minulle ehdottanut. Kuitenkin monien lääkeaineiden teho ja turvallisuus määräytyvät hyvin pitkälti henkilön yksilöllisen perimän mukaan. Onkin täysin perusteltua sanoa, että lääkärikunnan tietämyksessä geenitiedon hyödyntämisessä on vielä isoja puutteita.

Euroopan johtava maa testauksissa on Hollanti, jossa pelkästään Rotterdamin yliopistossa tehdään yli 20 000 geenitestiä vuodessa. Ranskassa geenitestausta käytetään tehokkaasti syöpien hoidossa. Jokaiselle syöpään sairastuneelle tehdään kaikki käytettävissä olevat syöpien geenitestit, joita nykyisin on lähes 20.  Suomessa koko maan luku on alle 10 000 testiä vuodessa.

Miten testaus toimii?

Testausta varten tarvitaan verinäyte, jonka kävin antamassa Mehiläisessä. Testiä välittävät myös AavaDiacor ja Terveystalo. Farmakogeneettinen testi maksaa noin 350 euroa ja sen saa lääkärin lähetteellä. Kela korvaa testistä 50 euroa.

Alle kahdessa viikossa sain tekstiviestillä ilmoituksen, että tulokset olivat valmistuneet. Omat tiedot pääsee lukemaan Geenitaltio nimiseltä sivustolta, jonne kirjaantuminen tapahtuu jokainen kerta kertakäyttöisellä PIN-koodilla ja henkilötunnuksella. Voin itse määritellä kenelle annan luvan tietojani lukea. Geenitaltio sivu on erittäin helppokäyttöinen ja antaa paljon infoa farmakogeneettisen testin mahdollisuuksista.

Testitulos on helposti luettavissa ja tältä se kohdallani näyttää:

Farmakogeneettisellä testillä analysoidaan 11 eri lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttavaa geeniä ja näiden pohjalta 71 eri ryhmän lääkeainetta. Tiedon avulla voidaan valita oikea lääke ja oikea annos, joka sopii juuri kyseisen ihmisen geeniperimään. Näin vältetään soveltumattoman lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset tai puutteet tehossa.

Minulla on siis 5 lääkeainetta, joilla on merkittävää eroa käytössä ja turvallisuudessa, sekä 3 lääkeainetta, joilla on kohtuullisen merkittäviä eroja. Sitten ovat lääkeaineet, joissa poikkeamat tehossa tai turvallisuudessa ovat epätodennäköisiä, sekä lääkeaineet, joissa ei merkittäviä poikkeamia tehossa tai turvallisuudessa.

Luonnollisesti poikkeamat ovat niitä joihin kiinnittää ensimmäisenä huomiota. On hyvä kuitenkin muistaa, että myös tieto siitä, että lääkeaine toimii, voi olla tärkeä tieto.

Klikkaamalla auki alasvetovalikot, näen listat lääkeaineista joista on kyse, sekä niiden kauppanimet.  Kohdallani nämä ”punaisella” merkityt lääkeaineet ovat:

Neljä ensimmäistä  liittyvät naishormooneihin ja hormoonikorvaushoitoihin, tamoksifeeni taas rintasyövän hoitoon. Näiden lääkeaineiden kohdalla lääkärini tulisi siis ainakin ottaa geenitestini tulokset huomioon.

Palvelussa pystyy pitämään listaa myös omista lääkkeistä. Näen 400 Suomessa myytävän lääkkeen osalta, sopiiko kyseinen lääkitys geneettiseen perimääni. Tietoja täydennetään jatkuvasti vastaamaan uusimpia tutkimuksia.

Testi kertoo tämän lisäksi, että minulla on:

  • Kohonnut verisuonitukosten riski, koska minulla on veritulppariskille altistava hyytymistekijöiden geneettinen variaatio. Tämä nostaa mm. estrogeeniä sisältävien ehkäisyvalmisteiden aiheuttamaa veritulppariskiä V (F5 Leiden).

Tulos saa laittamaan tukisukat jalkaan lentomatkoille entistä huolellisemmin ja vaatinee keskustelua gynekologin kanssa. Sivusto antaa ohjeen: Vältä estrogeenia sisältävien ehkäisyvalmisteiden käyttöä ja valitse vaihtoehtoinen lääke (esim. kuparikierukka, ainoastaan progestiinia sisältävä ehkäisyvalmiste).

  • Suurentunut metabolianopeus. Tutkittava entsyymi oli maksaentsyymi, joka vastaa usean eri lääkkeen aineenvaihdunnasta. Näitä ovat muun muassa useat psykiatriset lääkkeet sekä sydän- ja verisuonilääkkeet (CYP2C19).

Tulos vaatii keskustelua käyttämäni masennuslääkkeen tehosta lääkärini kanssa. Sen käytön aloittaminen oli hyvin vaikea prosessi ja haluan varmistaa, että annos on riittävä. Aina välillä kun tuppaa tuo elämä ahdistamaan hieman liikaa. Sivusto antaa lääkärille ohjeen: Tällä genotyypillä lääkealtistus voi olla pienentynyt, minkä vuoksi teho voi olla riittämätön. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän, Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortiumin (CPIC) suositus: Harkitse vaihtoehtoista lääkettä, joka ei ensisijaisesti metaboloidu CYP2C19:n kautta.

Merkittävää on entsyymin vaikutus myös osaan sydän- ja verisuonilääkkeistä. Koska syön jo nyt kahta verenpainelääkettä, pitää tämä asia muistaa ottaa esille, jos lääkitystä kohdallani lähdetään muuttamaan.

  • Alentunut VKORC1 (K-vitamiiniepoksidireduktaasi) entsyymin ilmentyminen, joka vaikuttaa varfariini-nimisen lääkkeen annostarpeeseen. Varfariinilääkehoitoa käytetään ehkäisemään ja hoitamaan verisuonitukoksia, jotka aiheutuvat veren liiallisesta hyytymisestä.

Esim. äitini käyttämä  Marevan on tällainen lääke. Marevan on muutenkin hankala annosteltava ja vaatii säännöllistä juoksemista terveyskeskuksessa verikokeissa. Liian matala annos ei suojaa riittävästi tukoksilta, mutta liian suuri annos lisää vuotoriskiä, jolloin potilaille joudutaan soittelemaan vaarasta. Varfariinin keskimääräinen annostarve vaihtelee yli 20-kertaisesti potilaiden välillä, ja sopivaa ylläpitoannosta joudutaan usein hakemaan pitkään. Herää kysymys, onko äidilläni sama alentunut entsyymin ilmentyminen.

 

Suurimpaan osaan lääkkeistä ei liity geneettistä vaihtelua. Antibiootit esimerkiksi tehoavat samalla tavalla geeneistä riippumatta. Osalla lääkkeistä yksilöllinen vaihtelu on niin vähäistä, että sillä ei ole potilaan kannalta mitään merkitystä.

laakaripaivat2

Entäpä raha

Aikana jolloin rahaa ei tunnu olevan edes mummojen vaippoihin, tuntuu hullulta että meillä on varaa antaa ihmisten syödä lääkkeitä joista ei ole hänelle hyötyä. On myös outoa, että sokeripillerin tehoisesta lääkkeestä saa täyden korvauksen Kelalta. Toisaalta noin 4% kaikista sairaalaan kirjaantumisista johtuu lääkeainekomplikaatioista.

Etsiskelin vähän tilastoja ja juuri päivitetyn THL:n tilastoraportin mukaan vuonna 2014 suorat terveydenhuollon kustannukset olivat 3 576 euroa kansalaista kohden. Terveydenhoitoon käytetään kymmenen miljardia euroa vuosittain.

Kelan raportin mukaan lääkkeiden kokonaismyynti oli vuonna 2014 yhteensä 2 831 miljoonaa euroa ja näistä kuluista maksettiin Kela-korvauksia 1 306 miljoonaa euroa. Jos 10% näistä lääkkeistä on tehottomia, heitetään vuosittain satoja miljoonia hukkaan.

Koska tiedetään, että 10% kansalaisista on niin sairaita, että heidän sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista haukkaama pottinsa on 81%, tulee mieleen, pitäisikö edes esim. kaikki yli viittä lääkettä syövät testauttaa.

Jos 10 prosenttia suomalaisista eniten terveyspalveluja käyttävistä seulottaisiin, kustannukset olisivat enintään 190 miljoonaa euroa. Todellisuudessa hinta olisi huomattavasti pienempi testauksen volyymin kasvun takia. Vaikka ennakoivalla farmakogeneettisellä testauksella saataisiin vähennettyä vain 10 % lääkehoidon ongelmista ja kustannuksista, säästöt olisivat suurkuluttajien osalta 140 miljoonaa euroa (260 euroa suurkuluttajaa kohden) ensimmäisenä vuotena. Ennakoiva testaus maksaisi itsensä takaisin siis alle kahdessa vuodessa.

Kun pari vuotta sitten kattavan geenitutkimuksen tekeminen maksoi 800 euroa, hinta on nyt noin 150-350 euroa. Mikäli testit yleistyvät ja sarjat suurenevat, hinnat laskevat edelleen.

Pitäisikö sinutkin testauttaa?

Yhteistyössä Abomics Oy:n kanssa

 

ARVONTA!  Päättynyt

Nyt myös sinulla on mahdollisuus teettää farmakogeneettinen testi. Osallistu arvontaan kertomalla alla olevaan kommenttikenttään, miksi nimenomaan tämä testi kiinnostaisi sinua. Arvottavana on yksi testi, jonka hinta on 350 euroa. Voittajalle postitetaan lahjakortti, jolla hän voi teettää testin valitsemallaan lääkäriasemalla.

Osallistumisaika päättyy 21.8.2016. Ilmoitan voittajalle sähköpostilla. Voit käyttää kommentointiin nimimerkkiä, mutta sähköpostiosoitteen (ei näy muille) on siis oltava toimiva.

Lisää kirjoituksia samalta maantieteelliseltä alueelta

34 comments

Pikkutalon Sanna 22 elokuun, 2016 - 6:58 pm

Apua, mä niin myöhästyin kait arvonnasta mutta tarviin ehdottomasti tuon testin…blogissa lisää aiheesta loppuviikolla…

Reply
Bikke 20 elokuun, 2016 - 10:34 pm

Voi ei. Juuri tamofeenia soin silloinkun syöpä levisi. Liekö sitten ihan väärä lääke. Pirulainen jatkaa kulkuaan enkä osaa sanoa,miksi edes osaisin,seuraavaa askelta hoidossa. Kilpirauhanen temppuilee eikä sopeudu lääkitykseen sekään. Buranasta on tehot jo hävinneet. Pitäisin tätä testiä erittäin mielenkiintoisena ja olishan se kiva jos taivaasta tippuisi täsmälääke. Nää on näitä. Elämää suurempia kysymyksiä.

Reply
Merituuli 19 elokuun, 2016 - 10:53 pm

Hei!
Osallistun testin arvontaan pikkusiskoni puolesta, joka on kärsinyt liian monta vuotta Crohnin taudista, johon mikään lääkitys ei tehoa. Maksa – arvot sen sijaan ponkaisevat pilviin, ja erittäin ikävät lääkkeitten sivuoireet yhdessä Crohn-oireiden kanssa tekevät elämästä tuskallista ja täysin vessanpöntöstä riippuvaista. Kaikki lääkkeet on kokeiltu, mikään ei auta ja toivo paremmasta alkaa tosiaan hiipua. Lisäksi siskollani oli synnynnäinen harmaakaihi, jonka aiheuttajaa ei tiedetä. Kumpaakaan sairautta suvustamme ei löydy. Geenitesti saattaisi tuoda paljon kaivattua tietoa, jota todella kaipaisimme!

Reply
anu 13 elokuun, 2016 - 5:31 pm

Luvalla ilmoitan arvontaan tyttäreni Matildan. Hän kävi läpi rankat hoidot sairastuessaan Ewingin sarkoomaan ollessaan 22v. Hän on ollut nyt vuoden ilman syöåää, mutta hoito kuritti elimistöä, niin että on ajoittain monenlaisia oireita (sormien puutumista, kipuja raajoissa, päänsärkyjä). Hän työskentelee ”pätkätyöläisenä” (kuten niin monet nykyään) sairaanhoitjana ja tee kaikkensa oman terveytensä eteen. Hän pyrkii elämään hyvää elämää tietoisena sen rajallisuudesta. Siksi olisi hienoa saada lisäapuja testauksesta. Talous on tiukka kun mieheni sairastaa limakalvomelanoomaa. Oma ajatusmaailmaa tämä on ravistellut siksikin, että olemme aina syöneet terveellisesti ja asumme maalla ”terveessä talossa”.

Reply
Eeva 11 elokuun, 2016 - 4:42 pm

Haluisin teettää itselleni tämän testin. Sairastan levinnyttä Her2+ rintasyöpä ja olen saanut kaksi eri kertaa sytostaatit ja säteet. Sairaus lähti etenemään luustoon ja virtsarakkoon. Lääkärit antoivat minulle ” höpöhöpö” lääkkeitä ja sain vain ns. Kokeillaan tätä ja tätä… ja vielä sanoivat,että ei tämä varmaan auta …
Haluisin siksi testin,että voisin jotenkin todistaa edes jotain lääkäreille. Esim. Kortisonille olen allerginen.

Reply
Ansu 11 elokuun, 2016 - 10:17 am

Perheessä astmaa ja vilja-allergiaa. Lisäksi sokerit koholla ja verenpainetta sekä verenrasva-aineet korkeat. Olisi mielenkiintoista testauttaa.

Reply
Mimmu Koponen-Kilpeläinen 11 elokuun, 2016 - 9:17 am

Testi kiinnostaa minua siksi koska olen sitä mieltä että ihmistä pitää hoitaa kokonaisuutena ja hoitaen syytä eikä vain oiretta eikä periaatteella minusta tuntuu että tämä saattaisi auttaa vaan sillä tiedolla että tämä sopii sinulle ja auttaa siihen syyhyn kuin myös oireeseen. Toki joskus se on hakemista, tiedän senkin. Tästä turhasta pelkän oireen hoitamisesta kun on koitunut terveydelleni enemmän haittaa välillä kuin hyötyä ja pahimmassa tilanteessa lääkäri yrittänyt varata aikaa psykiatrille kun olisi ollut lähetteen paikka ja viikko siitä keskustelusta olinkin leikkauspöydällä.. Ihminen on kokonaisvaltainen olento ja tämänkaltainen tieto auttaa usein poistamaan turhia juttuja, myös sen hyväksyminen että perinteisen lääketieteen rinnalla voi kulkea myös muita keinoja yhdessä sen kanssa. Onneksi asiat kehittyvät kun tietoakin tulee lisää, niin ruoka kuin lääkeaineillekin yliherkistyneenä on hyvä tietää itsekin asioita eikä vain sokeasti uskoa mitä sanotaan. Kunnioitan suuresti terveydenhuollon ammattilaisia, mutta jos olisin joka kerta heitä uskonut sumeasti itse selvittämättä asioita niin olisin AIVAN VARMASTI sairaampi tällä hetkellä ja nyt voin ollakin kiitollinen siitä että joka aamu saan herätessäni tuntea olevani terve, sitä haluan olla myös jatkossa ja tämän tiimoilta voisinkin sanoa että aina tieto ei lisää tuskaa 🙂

Reply
Jatjat 11 elokuun, 2016 - 9:14 am

Minäkin olen teettänyt 23andme-geenitestin. Sieltä näki jo joitakin lääkeainesopivuuksia – ja löytyi kaksi ainetta joiden sopivuus on ongelma. Olen myös analysoinut tuloksia Promethease -palvelussa, mutta sen tulosten lukeminen vaatii aikalailla lisää googlausta ja sitämyötä aikaa. Tällainen esittelemäsi lääkesopivuustesti olisi kyllä hyödyllinen kaikille meille ikääntyville. Kiitos hyvästä artikkelista.

Reply
Outi Helena 11 elokuun, 2016 - 1:47 am

Ehdottomasti haluaisin testin, sillä omat tähänastiset syöpäni hoidettu leikkauksilla ja kahdesti lisäksi sädehoidot, joten sytostaattien vaikutus ei ole sotkemassa palapeliä. Kuitenkin minulla on lukuisia muita sairauksia, joiden hoidot lyövät toisiaan korvalle ja parinkymmenen eri lääkkeen yhteensovittaminen on aikamoista palapeliä ja kokeilua eikä todellakaan helppoa ja/tai mukavaa erinäisten yllättävienkin sivuvaikutusten takia. Onhan laskettu, että kun eri lääkkeiden lukumäärä ylittää 7, liikutaan jo aikalailla ”hämärän rajamailla”.

Reply
Keliaakikko 10 elokuun, 2016 - 11:20 pm

Tämä testi kiinnostaa, koska suvussamme on paljon immuunisairauksia, joihin ei tunnu lääkkeiden ”normaalimäärät ” riittävän. En ole aiemmin tästä kuullutkaan, mutta ehdottomasti haluan tällaisen testin itseltäni ottaa joko nyt heti tai sitten jos joululahjaksi saisi!

Reply
N 10 elokuun, 2016 - 10:58 pm

Kiitos mielenkiintoisesta artikkelista ja voimia perheellenne parantumiseen!

Reply
Tiina 10 elokuun, 2016 - 10:54 pm

Todella mielenkiintoinen postaus ja haluaisin teettää testin tyttärelleni koska sekä minun että isän puolelta tulee syöpäriski. Äidilläni rintasyöpä (josta muuten epäiltiin silloisia e-pillereita) ja isän äidillä munsarjasyöpä mihin hän sitten myös menehtyi. Omassa suvussani on myös keliakiaa, sydänsairauksia yms. joten riskejä riittää. Ehdottomasti tälläinen testi pitäisi saada jokaisen saataville.

Reply
Heidi 10 elokuun, 2016 - 10:24 pm

Mielenkiintoinen juttu, en tiennytkään että tällainen testi on olemassa! Haluaisin testauttaa itseni, koska oma terveys kiinnostaa. Osa lääkkeistä vaikuttaa eri tavalla kuin tutuilla, olisi mielenkiintoista nähdä löytyykö testillä näiden osalta mitään. En myöskään tunne valtaosaa suvustani, mikä vaikeuttaa sukurasitteiden selvitystä. Aika usein lääkärissä kysellään onko suvussa sitä tai tätä – tuntuu hassulta vastata etten tiedä.

Reply
Sini 10 elokuun, 2016 - 9:32 pm

Itse terveysalasta ja farmasiasta kiinnostuneena olisi todella mielenkiintoista saada näinkin tarkkaa tietoa omasta kehosta. Farmasian puolelta tulee lisäksi kiinnostus lääkkeitä kohtaan, joten olisi kyllä todella mahtavaa päästä tällainen testauttamaan!

Reply
Nimim. Ei edes vanha mutta raihnainen 10 elokuun, 2016 - 9:17 pm

Tämä testi tulisi mulle todella tarpeeseen. Olen vielä alle nelikymppinen ja laskin yhtenä aamuna pahoinvoinnin velloessa kropassani että syön päivittäin erilaisia lääkkeitä 23 tablettia/kapselia. Kortisonia, solunsalpaajia, d-vitamiinia, b12-vitamiinia, särkylääkkeitä, vatsansuojalääkettä, hormonikorvaushoitoja, maitohappokapseleita, hiivan estolääkkeitä ja kaiken huipuksi päällä on vielä kuukausia kestävä antibioottikuuri. Aamuisin kun kävelen keittiöön ja näen purkkipaljouden alkaa se jo pelkästään oksettamaan ja kun olen lääkkeet ottanut olo on sellainen, ettei huvita ihmisten ilmoille mennä tunteihin. Ja nämä lääkkeet eivät edes auta, kohtuni poistettiin reilu vuosi sitten syövän takia ja vaihdevuodet hiipivät jo päälle. Reumaan minulla oli käytössä biologinen lääkitys, jonka halusin lopettaa suurentuneen syöpäriskin takia ja nyt sitten joudun kärsimään jatkuvista kivuista ja helvetillisestä väsymyksestä. Ravintoaineet eivät imeydy, saan mustelmia jopa repun kantamisesta selässäni ja en edes halua laskea paljonko mulla menee lääkkeisiin (esim vitamiinikorvaushoidot ja hormonihoidot eivät ole kelakorvattavia!) ja yksityislääkäreihin vuodessa.

Pari vuotta sitten pääsin geenitestiin, jossa tutkittiin syöpäriskiä ja ”viallisia” geenejä löytyi. No tämänhän tiesin tutkimattakin, koska isäni puolen suvussa 90% on sairastanut jonkin syövän. Ruokavalioni on jo pantu remonttiin ja toivon, että seuraavaksi löydettäisiin lääkitys, joka oikeasti veisi kivut ja niveltulehdukset. Sitä päivää odotellessa toivon edes arpaonnen osuvan kohdalleni.

Reply
Mirka/ Reason for Season 10 elokuun, 2016 - 9:10 pm

Osallistun arvontaan – tekisin mielelläni tämän testin. Olen joutunut käymään elämässäni läpi ihan liikaa lääkekokeiluita ja olen totta puhuen aivan väsähtänyt kaikkiin lääkkeisiin. Kaapista löytyy nytkin lääkkeitä, jotka ovat täysin turhia, koska en yksinkertaisesti pysty käyttämään niitä. Josko tämä testi antaisi jotain suuntaviivoja siihen, minkätyyppisiä lääkkeitä minun ei ainakaan tulisi syödä. Toki itselläni joku näkemys asiasta on, mutta haluaisin vahvistuksen ajatuksilleni.

Reply
S 10 elokuun, 2016 - 8:57 pm

Olen lukenut tästä aikaisemminkin ja miettinyt testausta, mutta en ole sitten ”sijoittanut” vielä siihen. Itse sairastin koko viime vuoden poikkeuksellisen usein, ehkä testi antaisi jotain siihen liittyvää tietoa. Ylipäätään olisi mielenkiintoista tietää enemmän omasta terveydestä

Reply
MarikaH 10 elokuun, 2016 - 8:53 pm

Sukuvikaa on noihin sydän- ja verisuonitauteihin sen verran reippaasti, että tulppariskistä olisi hyvä saada mustaa valkoisella. Eli ehdottomasti mukana arvonnassa!

Reply
Sandra 10 elokuun, 2016 - 8:37 pm

Lopetin hormonaalisen ehkäisyn juuri veritulppariskin pelossa, joten kiinnostaisi tietää, voisiko perimäni altistaa tähän ennestään.

Reply
Farmasisti 10 elokuun, 2016 - 8:31 pm

Farmasian ammattilaisena aihe on erittäin kiinnostava. Olisi hyvin mielenkiintoista analysoida oma tilanne tai vaihtoehtoisesti vakavasti sairastuneen lähiomaisen tilanne.

Reply
Petri 4 elokuun, 2016 - 11:26 am

Oletko kokeillut ottaa 23andme:n datat ja ladata niitä esimerkiksi Promethease.com:ista löytyvään palveluun? Sillä saa nähtyä miten omat tiedot osuvat yhteen vähän kaikenlaiseen DNA-tutkimukseen, osa tietysti ei koske ollenkaan mutta sieltä voi saada myös hiukan vinkkejä johonkin suuntaan kun kyse on paljolti tutkimuksesta.

Verkosta löytyy myös mm. palveluita, jonne datan voi ladata ja saa suosituksia esimerkiksi liikunnan ja ravinnon suhteen. DNA kun vaikuttaa siihen minkälainen ravinto ja liikunta itse kullekin sopii.

Reply
Lady of The Mess 30 heinäkuun, 2016 - 9:27 pm

Olipa mielenkiintoinen ja valaiseva postaus! En nimittäin tiennyt tällaisista testeistä mitään ennen tätä – toki tiesin, että on olemassa geenitestejä, joilla voidaan testata riski joidenkin sairauksien suhteen, mutta en että myös lääkkeiden vaikuttavuuden suhteen!
Ja laittoi kyllä ihmettelemään, miksei näistä testeistä tiedetä – ja miksei niitä tehdä edes riskiryhmille ja sairastuneille! Jo pelkästään kansantaloudellisesti se olisi järkevää – ei tarvitse kuin vilkaista noita kaivelemiasi faktoja! Ja tottakai sen faktan, että väärä lääkitys pahentaa sairautta tai tappaa, pitäisi herättää lääkärikunnan!
Itse aloin heti miettimään, mahtaisiko tämä testi paljastaa esim. vääränlaiset allergialääkkeet – ja ihan lähitulevaisuudessa todennäköisesti määrättävän kolesterolikääkityksen suunnan? Yhtään turhaa lääkenappia kun en haluaisi napsia!
Kiitos kirjoituksesta – tämä on tärkeä aihe!

Reply
Mirka/ Reason for Season 30 heinäkuun, 2016 - 1:17 pm

MIKSI kukaan ei ole koskaan kertonut tällaisen testin olemassaolosta? Sitä olen tässä nyt pari päivää pohtinut. Minulle on testattu ties mitä lääkkeitä, jotka ovat pääasiassa aiheuttaneet vain entistä pahempia ongelmia. En voi ymmärtää, miksi lääkärit eivät kerro, että tällainen testi on olemassa, vaan sen sijaan määräävät uusia ja taas uusia lääkekokeiluja. Lisäksi minulla oli kaiken kattava sairasvakuutus, joka luullakseni olisi korvannut tämänkin testin, mutta sopivasti tuo vakuutus päätti juuri lakkauttaa itsensä. Olisinpa tiennyt 3 vuotta sitten tällaisen olemassaolosta.. Jos nämä tulevaisuudessa vähän halpenevat, niin mielelläni kyllä sellaisen teen. Kuulostaa sangen järkevältä.

Reply
Heidi / Maailman äärellä 30 heinäkuun, 2016 - 1:13 pm

Kyllä, pitäisi testauttaa. Ehdottomasti.
Tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu. Opin paljon uutta, ja menemällä testiin, oppisin terveydestäni ja sen hoidosta vielä enemmän. Toivottavasti testit yleistyvät ja hinta halpenee, siitä hyötyisivät kaikki.

Reply
Johanna @ Out of Office 30 heinäkuun, 2016 - 12:28 am

Pitäisi. Meidät kaikki pitäisi.

Kävin pari vuotta sitten kuuntelemassa juuri tämän aiheen ”messiasta”, Paula Heinosta. Jokaiselle ihmiselle pitäisi määrittää tarvittava lääkitys juuri sellaisena kuin kyseisen yksilön ominaisuudet ja genetiikka edellyttää. Mä haluan tällaiseen testiin!

Reply
Anna| TÄMÄ MATKA 4 elokuun, 2016 - 5:13 pm

Kyllä!

Paula Heinonen on kyllä todellinen persoona. Olen hänen juttujaan radiossa kuunnellut paljon.

Tavallaanhan se on ihan perusoikeus, että saisi syödä itselleen sopivia lääkkeitä. Ja siihen päälle yhteiskunnan säästöt ja inhimilliset tekijät.

Reply
Jael 29 heinäkuun, 2016 - 6:40 pm

Olipa mielenkiintoisesti kirjoitettu Anna. Ja aihe todellakin mielenkiintoinen, tuollaisen tekisin jos voisin.Olen kerran tehnyt geenitestin, joka liittyi rinta-ja munasarjsyövän perinnöllisyyteen.,perhehistoriani vuoksi.Itse käytän yhtä lääkettä, eli astmalääkitystä mutta tuollaisesta geenitestistä varmaan oppisi lisää omasta terveydestäön

Reply
Anna| TÄMÄ MATKA 4 elokuun, 2016 - 5:08 pm

Kiitos!

Hyvä pointi. Geenitestien kautta todellakin oppii paljon omasta terveydestään ja voi ennaltaehkäistä monia sairauksia jo ihan elämäntapojen kautta.

Reply
Heli 29 heinäkuun, 2016 - 5:59 pm

Ihan loistava aihe ja sun oma tarinasi! Miten tätä asiaa saisi eteenpäin terveyspalveluihin ja -hoitoon?Tuo on niin tärkeä pointti, että ’ennakoiva testaus maksaisi itsensä takaisin siis alle kahdessa vuodessa.’

Reply
Anna| TÄMÄ MATKA 4 elokuun, 2016 - 5:07 pm

Kiitos.

Toivottavasti tästä testistä ottavat kopin päättäjät ja rahakirstujen vartijat.

Reply
MarikaH 29 heinäkuun, 2016 - 4:44 pm

Mielenkiintoinen postaus ja aihe! Minua on jo pitkään ihmetyttänyt se, miten vanhukset pumpataan täyteen lääkkeitä eikä kukaan pysy kärryillä niiden tehosta, yhteisvaikutuksesta puhumattakaan. Tällainen testi pitäisi saada laajalti köyttöön, vaikutukset hyvinvointiin ja kustannuksiin olisivat varmasti merkittävät.

Reply
Anna| TÄMÄ MATKA 4 elokuun, 2016 - 5:07 pm

Hyvä huomio. Vanhukset kun ovat muutenkin herkempiä lääkkeille.

Toivottavasti tulevaisuudessa tämä on ihan normaali testi muiden rinnalla.

Reply
OUTI 29 heinäkuun, 2016 - 2:09 pm

Upea, että tällainen testi on kehitelty. Moni turha lääke olisi varmasti jäänyt saamatta ja oikea lääke saatu heti apua antamaan.

Reply
Anna| TÄMÄ MATKA 4 elokuun, 2016 - 5:06 pm

Kyllä. Kaikki kehitys/tutkimus lääketieteessä on kotiinpäin potilaalle.

Reply

Leave a Comment