Anna Koskela 570 ja Pyhäjoen lukion politiikkaviikko

by Anna

Anna Koskela, aluevaaliehdokas numero 570 oli tentattavana Pyhäjoen lukion politiikkaviikolla. Nämä nuorille suunnatut tapahtumat ovat kivoja. Tässä vielä vastaukseni esitettyihin kysymyksiin. Lisää teesejäni löydät täältä.

Pyhäjoen lukion politiikkaviikko: Sote-uudistus

Mitä mieltä puolueenne on nyt toteutuneesta sote -mallista?

Valitettavasti uudistu on susi jo syntyessään. Hallituksen soteuudistus ei taita sotemenojen kasvuvauhtia. Maakuntauudistus paisuttaa vain kuluja ja hallintoa. Kysymys kuuluu: Mistä rahat?

Alueilla voidaan tehdä parannuksia ja korjaamisia, mutta nämä ovat aivan mitättömiä, jos samaan aikaan ei lisätä resursseja.

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan Suomella on kyllä varaa satsata suomalaisten hyvinvointiin, mutta nykyinen hallitus lappaa meidän rahamme savanneille ja tekee aivan liian kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

Kehitysapu, johon menee lähes 1,3 miljardia joka vuosi rahoitetaan velkarahalla. Yhdellä miljardilla taas olisi mahdollista saada 20 000 soteammattilaista vuodeksi!

Mikäli valtavasti kasvaneita päästökauppatuloja kanavoitaisiin suomalaiseen soteen, sen sijaan, että tuemme italialaisen veronmaksajan energiaköyhyyttä, eli esim. italialaisten lämmityskustannuksia, saisimme pelastustoimen rahoitusvajeen välittömästi kuntoon.

Uudessa mallissa hyvinvointialueita on 21+1. Onko alueita liikaa?

Hyvinvointialueet ovat lainsäädännöllä määrätyt vuoden 2023 alusta. Oma kantani on koko ajan olut, että alueet ovat liian pieniä. Niiden olisi pitänyt rakentua enemmän viiden yliopistollisen sairaalan ympärille. Nykyinen rakenne ruokkii suurta hallintoa ja turhia kuluja. Alueiden suurentaminen tulee olemaan todennäköisesti jatkossa.

Miten kehittäisitte hyvinvointialueita? Pitäisikö alueille saada lisää tehtäviä?

Muotoilisin niin, että se joka lupaa nyt jo kehittää jotakin, on täysin väärässä paikassa. Hyvinvointialueet vasta aloittavat toimintansa ja kenelläkään ei ole tarkkaa kuvaa, millaista hyvinvointialueen toiminta tulee olemaan. Missään tapauksessa ei tule haalia lisää tehtäviä ennen kuin tiedämme miten Hyvinvointialue tulee suoriutumaan edes sille laissa määrätyistä velvoitteista ja tehtävistä.

Alueille annettava verotusoikeus on herättänyt isoja tunteita. Miten alueiden rahoitus tulisi teidän mielestänne hoitaa?

Perussuomalaisten kanta on selkeä. Maakuntaverolle sanomme ei.

Pyhäjoen lukion politiikkaviikko

Pyhäjoen lukion politiikkaviikko: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Millainen Oulun hyvinvointialue tulee olemaan teidän mielestänne?

Lukuina Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue: 1,7 miljardia euroa, 18 000 työntekijää, satoja sotekiinteistöjä. Kaikki puhuvat hyvinvoinnista ja lähipalveluista, mutta minä haluan nostaa esiin myös pelastustoimen.

Pohjois-Pohjanmaa on 415 000 asukkaan alue, sisältäen niin kaupunkimaista asumista, maaseutua kuin sisävesistöä ja merta. Ambulanssin on tultava nopeasti ja sopimuspalokuntien toimittava.

Oulussa on vähän enempi asukkaita, kuin muissa alueen kunnissa yhteensä. Tuleeko uudessa hyvinvointivaltuustossa asetelma Oulu vs. muut?

Ei tule. Nyt valittavien valtuutettujen tehtävä on mennä päättämään koko Pohjois-Pohjanmaan asioista. Joka siihen ei pysty, on väärässä paikassa. Tarvittaessa valtuutetun on pystyttävä luopumaan oman kotipaikkansa palvelusta, mikä se on koko Pohjois-Pohjanmaa etu.

Meidän päättäjien on tehtävä näitä päätöksiä koko hyvinvointialuetta ajatellen.

Pyhäjoen lukiossa on oppilaita mm. 1100 asukkaan Merijärveltä, 3000 asukkaan Pyhäjoelta ja 25000 asukkaan Raahesta. Millaiset terveyspalvelut teidän mielestänne pitäisi tämän kokoluokan kunnissa olla?

Palvelutarpeeseen nähden sopivat. Kyse ei ole seinistä, vaan siitä miten ihmiset saavuttavat itse palvelut tai miten palvelut tuodaan ihmisen luo.

Merijärvi käyttää myös Kalajoen palveluita. Pyhäjoella on terveysasema ja Raahessa sairaala.

Toimintaa voidaan järkevöittää. Esim. Merijärven asukkaan etäisyydet ovat seuraavat: Merijärveltä on 26 minuuttia Kalajoen terveysasemalle, mutta 19 minuuttia Ala-Vieskan terveysasemalle, 45 min Raahen sairaalaan, mutta 22 min Oulaskankaan sairaalaan

Toimivat mielenterveyspalvelut ovat tärkeitä nuorille ja muun muassa opiskelijoille. Miten varmistetaan että nuorille saadaan riittävät palvelut? Esimerkiksi Pyhäjoella koulukuraattori ja -psykologi siirtyvät hyvinvointiyhtymän palvelukseen. Säilyykö palvelutaso nykyisellään?

En näe syytä, miksei säilyisi, tai jopa paranisi. Muutos ei käytännössä tule näkymään nuorille, vaan enemmänkin viranhaltijoille leveämpinä olkapäinä. Nuorten mielenterveyteen kohdistuvista palveluista ja niiden hyvästä hoidosta ei liene puolueiden välillä riitaa.

Tulisiko jokaisen vanhuksen saada hoitopaikka omalta kotipaikkakunnaltaan, jossa myös läheiset asuvat?

Ihannemaailmassa kyllä. Toisaalta kaikilla ei ole edes olemassa läheisiä lähellä. Ja mitä hoitopaikka edes tarkoittaa. On täysin ymmärrettävää, että ihmiset tulee pitää poissa laitoksista mahdollisimman pitkään. Käytännössä tämä kuitenkin johtaa varsin karuihin ratkaisuihin. Koti ei ole kaikille laisinkaa se paras paikka. Käynnissä oleva suuntaus (kotihoidon painottaminen) tarkoittaa, että yhä enemmän apua tarvitsevat vanhukset jätetään kotihoidon piiriin, jossa maksimi määrä nopeita käyntejä on neljä kappaletta päivällä ja yksi yöllä tapahtuva käynti. Täysin epäinhimillistä.

Pyhäjoen lukion politiikkaviikko: Vaalit

Mennään tuleviin vaaleihin. Millaisia vaaleihin liittyviä tavoitteita teidän puolueillanne on? Valtakunnallisesti ja Oulun hyvinvointialueella?

Valtakunnallisella tasolla arvuuttelun jätän kokonaan pois. Pohjois-Pohjanmaan alueella toivon 10-12 uuden perussuomalaisen aluevaltuutetun aloittavan työt 1.3

Yksi asia joka on puhuttanut on ehdokkaiden toimiminen lukuisilla eri tasoilla. Mitä mieltä olette? Miten voi ehtiä toimia kaupunginvaltuustossa, aluevaltuustossa ja eduskunnassa yhtä aikaa?

On totta, että esimerkiksi kansanedustajan pitää päättää julkisen talouden kestävyydestä ja samalla hyvinvointialueen rahoituksesta. Toisaalta alussa tarvitaan vahvaa hallinnollista osaamista ja luottamustoimista kokemusta Mutta kyllä jokainen ymmärtänee, että ministeritasolla ollaan jo liian korkella osallistumaan hyvinvointialueen toimintaan

Kuinka itsenäisiä tulevat valtuutetut ovat? Ohjaako puolue samalla tavalla ryhmäkurin avulla kuin eduskunnassa?

Olen itse Oulun Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja, eli ryhmyri. Perussuomalaisilla ei ole ryhmäkuria. Jokainen valtuutettu saa päättää aina itse miten äänestää.

Mitkä ovat tärkeimpiä nuoria koskevia asioita, joista näiden vaalien valitut tulevat päättämään?

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kuntoonsaattaminen. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ei ole tarpeeksi ja niitä tulisikin uusilla hyvinvointialueilla merkittävästi lisätä.

Siirtää julkisia resursseja ennaltaehkäisevään suuntaan lastensuojelussa.

Miksi kannattaisi äänestää juuri teidän puolueen ehdokasta, eikä jotain oman kunnan ehdokasta puolueesta riippumatta?

Perussuomalaisille Suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi tulee aina ensin.

Lisää kirjoituksia samalta maantieteelliseltä alueelta

Leave a Comment